Dit zijn wij

Wij zijn Asian Foundation

Asian Foundation biedt structurele hulp aan dakloze kinderen in Mongolië.

Wij bieden een thuis aan weeskinderen en aan kinderen die door alcohol verslaafde familie zijn mishandeld en misbruikt en zodoende op straat terecht zijn gekomen. Ook deze kinderen verdienen een leven dat helemaal tot bloei komt. Dat waarmaken is een van de mooiste dingen die je kunt doen. 

 

Wij helpen dakloze kinderen

Wij voorzien onze kinderen van passend onderwijs, medische zorg, goede huisvesting, voeding, kleding en een duurzame ontwikkeling.
Wij hebben daarvoor een aantal fosterhomes opgericht in Ulaanbaatar en in Kharkhorin. Wij laten ons bij al onze activiteiten leiden door een christelijke levensvisie.

Zo doen wij dit

Asian Foundation wil dat kinderen gezond zijn en onderwijs krijgen. We willen dat kinderen opgroeien in een veilige  leefomgeving waar ze liefde ervaren en leren doorgeven. Dit doen wij door Mongoolse “moeders” in fosterhomes voor de kinderen te laten zorgen. Samen met lokale instanties werken we aan vooruitgang die doorgaat ook als de kinderen ouder worden.

Dit doen wij

Kinderen die nooit zorg en liefde hebben gekend die geven wij onderdak, liefde en zorg.
Ook geven we scholing die past bij het kind, van universiteit tot beroepsonderwijs.

Gezinshuizen

We hebben nu in totaal 50 kinderen onder onze zorg. Asian Foundation verleent huisvesting en scholing aan dakloze kinderen. Asian Foundation heeft vijf appartementen in Ulaanbaatar en één huis in Kharkhorin, waarin kinderen in gezinsverband kunnen opgroeien.
De dagelijkse zorg voor deze kinderen berust bij Mongoolse leidsters.

Begeleid wonen

De oudere kinderen, waarvan sommige studeren, wonen in twee appartementen. Éen voor de meisjes en één voor de jongens. Dit is ons project 'Begeleid wonen'. Ze leren daar om helemaal zelfstandig te worden.


Help mee

Samen kunnen we veel kinderen helpen om uit een uitzichtloos bestaan van mishandeling te komen en een leven op te bouwen met uitzicht op een betere toekomst. Help je mee?

Je giften aan Asian Foundation zijn aftrekbaar van de belasting omdat we een ANBI-instelling zijn.

Sponsor een kind

Voor 50 euro per maand kun je een kind in Mongolië ondersteunen. Je kunt er écht aan meewerken om het leven van kinderen tot volle bloei te laten komen! Na aanmelding krijg je een beschrijving en een foto van het kind dat je sponsort.

Doneer eenmalig

Al met een klein bedrag ondersteun je ons werk. We zullen jouw gift gebruiken in de gebieden waar hulp nu het hardst nodig is en waar we moeten opkomen voor de rechten van kinderen. Samen maken we een verschil!

Doneer maandelijks

Met jouw maandelijkse donatie geven we jonge kinderen een goede start in hun leven. Jouw donatie zorgt bijvoorbeeld voor huisvesting, onderwijs en medische zorg.
Doe je mee?

Kerk, erfenis of legaat

Andere mogelijkheden om Asian Foundation te ondersteunen zijn vanuit de kerk of via een erfenis of legaat.

Over Mongolië

Mongolië ligt opgesloten tussen Siberië en China. Het is 45 keer zo groot als Nederland en heeft 3,4 miljoen inwoners, waarvan ongeveer de helft in de hoofdstad Ulaanbaatar woont. De rest van de bevolking leidt veelal een nomadisch bestaan en trekt rond met hun kuddes paarden, koeien, yaks, schapen en geiten over de steppen. Deze mensen wonen in gers (traditionele tenten van vilt) en zijn vooral bekend om hun uitzonderlijke paardrijkunst. Mongolië heeft een landklimaat, dat wil zeggen lange, zeer koude winters en korte, hete zomers. In de winter kan de temperatuur 30 tot 40 graden onder nul zijn.

 

Op het platteland is nauwelijks werkgelegenheid. Daarom vertrekken veel mensen naar de hoofdstad Ulaanbaatar, in de hoop daar werk te kunnen vinden. Ook daar gaat de bevolking gebukt onder werkloosheid zodat de problemen alleen maar groter worden. Veel mensen leven onder de armoedegrens wat problemen als alcoholmisbruik en gezinsontwrichting met zich meebrengt. Veel kinderen gaan niet naar school omdat daar geen geld voor is, worden mishandeld en leiden dan veelal een zwervend bestaan. 

Het land heeft langdurig te kampen met grote sociaaleconomische problemen, zoals mismanagement, werkloosheid, extreme droogte, strenge winters, slechte oogsten en sterfte van vee. Veeteelt en mijnbouw vormen traditioneel de belangrijkste economische activiteiten. De (bescheiden) industriële activiteiten richten zich vooral op de exploitatie van koper, kolen, tin, goud en uranium. De lokale bevolking echter deelt weinig tot niet mee in deze vorm van ontwikkeling. Mongolië is zonder voedselimporten niet in staat de bevolking van voldoende voedsel te voorzien

Over Asian Foundation

Organisatie

De stichting Asian Foundation is bij notariële akte opgericht in 1999 en bestaat uit een Nederlands bestuur geregistreerd bij de KvK. Asian Foundation is een goedgekeurde ANBI-instelling.

Bestuur

Asian Foundation wil zo efficiënt en effectief mogelijk zijn en is dat ook met overhead kosten die lager zijn dan 2% van de totale inkomsten.
Korte lijnen zijn belangrijk. Daarom is gekozen voor een simpele en doeltreffende organisatiestructuur die bestaat uit 5 personen:
Nelly van de Merwe - Voorzitter
Okke Huising - Fondswerver
Piet Slingerland - Secretaris
Jan-Paul Polderman - Penningmeester
Corry Vreugdenhil - Projectbegeleidster

Management op locatie

De dagelijkse verantwoordelijkheid ligt bij de lokale stichting Mongolian Children Foundation.
Dit team bestaat uit een maatschappelijk werkster, een algemeen manager en een boekhoudster, onder leiding van Corry Vreugdenhil.
De algemeen manager (Hongoroo) is in opleiding om in de toekomst de leidende rol van Corry over te nemen.

Missie en visie

Onze visie is dat we dakloze kinderen in Mongolië een betere toekomst willen bieden.

Onze missie:
1. structurele hulp bieden zoals goede huisvesting, onderwijs en verzorging
2. support geven aan een plaatselijk team van professionals dat de dagelijkse leiding heeft
3. een duurzame samenwerking met lokale instanties nastreven
4. een gezonde financiële basis van betrokken sponsors realiseren

Onze geschiedenis

In 1998 ging Corry Vreugdenhil voor het eerst naar Mongolië om daar als vrijwilliger bij verschillende organisaties hand- en spandiensten te verrichten. Zij werkte in Nederland in het onderwijs en nam elk jaar een paar maanden onbetaald verlof.

Corry zag de grote nood in Mongolië. Er zijn heel veel straatkinderen die moeten overleven in de winterse temperaturen van min 30 of min 40 graden. Dit doen ze in de tunnels in de stad waar de warm water buizen doorheen lopen. Er zitten in Mongolië ook heel veel kinderen in staatsweeshuizen.

Nadat Corry in 1999 weer naar Mongolië was gegaan heeft ze bij terugkeer de Stichting Asian Foundation opgericht. Het doel van de Asian Foundation is om meer structurele hulp te kunnen bieden. In 2001 waren er genoeg sponsors om een eerste flatje te kunnen kopen. En ondertussen zijn er dus 5 gezinshuizen.

Corry ging in 2002 in Nederland met de VUT en zodoende kon ze meer tijd naar Mongolië gaan om daar alles te organiseren. Inmiddels neemt Hongoroo, de Mongoolse directeur, al veel taken van haar over.
Hongoroo kwam als meisje met haar broer en zus in de organisatie omdat ze weeskinderen waren. Later heeft Hongoroo rechten gestudeerd en na haar studie kwam ze als manager in de organisatie werken.

Nieuwsberichten

Contact

Neem contact met ons op met dit contactformulier
Onze gegevens

Je giften aan Asian Foundation zijn aftrekbaar van de belasting omdat we een ANBI-instelling zijn.

Adres in Mongolië

Mongolian Children foundation
Postbox 117
Ulaanbaatar 49
Mongolia

Onze organisatie

Hoofdlijnen beleidsplan
Beloningsbeleid
Bestuur en management

Contact

nl_NLNL